Limited Time Offer EUR 500 discount on Official APICS courses

BSCM

Basics of Supply Chain Management

Jedinečný kurz určený pro začínající odborníky v supply chainu

Oficiální APICS (ASCM)
terminologie

Lze přizpůsobit
potřebám firmy

Doba studia cca
40 hodin

Certifikovaní APICS
lektoři

11 let na trhu

Benchmarkový kurz supply chainu vytvořený s cílem sjednotit znalosti vašich kolegů v oddělení Supply Chain Managementu

 • Oficiální terminologie APICS ASCM: Zajistěte, aby všichni ve vaší organizaci ovládali jednotnou oborovou terminologii
 • Výhradně v angličtině: Využívejte univerzální jazyk moderního supply chain managementu a posilujte tak jasnou komunikaci a sladění napříč týmy
 • Flexibilní obsah kurzu: Přizpůsobte program výuky konkrétním potřebám a výzvám vaší společnosti, abyste zajistili jeho relevanci a použitelnost
 • Zlepšete spolupráci: Rozvíjejte hlubší porozumění vzájemné provázanosti celého supply chainu, podporujte spolupráci a součinnost mezi členy týmu
 • Optimalizujte procesy: Vyměňte individuální řešení za standardizované materiálové a informační toky a optimalizujte tak efektivitu a výkonnost.
 • Najděte talenty: Identifikujte nadějné mladé talenty ve vaší organizaci a pracujte na jejich profesionálním rozvoji

BSCM je vhodný nejen pro začínající odborníky v supply chainu

 • Určeno začínajícím odborníkům, jako jsou nákupčí, plánovači a juniorní konzultanti ERP systémů
 • Pokrývá základní koncepty, nástroje a terminologii pro řízení materiálových toků v supply chainu
 • Poskytuje ucelený přehled o toku materiálu od dodavatelů k zákazníkům
 • Předpokladem pro každého, kdo pracuje v dodavatelském řetězci
 • BSCM vám poskytne přehled o interních procesech vaší společnosti. Věnuje také velkou pozornost „společnému jazyku“, což snižuje počet nedorozumění způsobených neznalostí terminologie, pojmů a definic.
 • Cenný je také pro odborníky z jiných než operativních oborů, např. z prodeje, technického skladování, zadávání zakázek, IT atd., aby pochopili základní principy a podpořili spolupráci z jiných oddělení firmy, např. zákaznického servisu, skladu, IT, technologie atd.
 •  

Proč získat BSCM certifikaci

První krok pro celoživotní profesní rozvoj a příprava na navazující certifikace

Opustíte svou komfortní zónu a podnítíte svůj kariérní rozvoj

Rozšíříte si znalosti o problematice a principech dodavatelského řetězce

Zlepšíte si odbornou slovní zásobu angličtiny pro jasnější komunikaci

Vylepšíte spolupráci s kolegy z různých oddělení

Získáte přístup do APICS ASCM komunity, kde můžete navázat kontakt s dalšími odborníky z oboru

a mnoho dalšího...

BSCM Kurz

Pro skupiny a firmy.

Tradiční kurzy pod vedením certifikovaného lektora APICS

Možné zorganizovat buď ve vaší firmě osobně (2x 2 dny) nebo online (10x 3,5 hodiny)

Kniha: Introduction to Materials Management

Praktická cvičení

Online zkouška z pohodlí vaší kanceláře nebo domova

BSCM Certifikace

Oficiální LinkedIn certifikát

BSCM course for your employes 1

Studijní materiály

Kniha: Introduction to Materials Management

Zabývá se všemi základními aspekty moderního řízení dodavatelského řetězce, plánováním výroby a ERP/MRP systémy, nákupem a fyzickou distribucí. Srozumitelně napsaná a mimořádně uživatelsky přívětivá kniha, jejíž obsah, příklady, otázky a problémy vedou studenty krok za krokem k osvojení učiva. Široce rozšířená na vysokých školách a univerzitách po celém světě.

Praktický kvíz s 25 otázkami s možností výběru z několika odpovědí, který prověří vaše znalosti na konci každé kapitoly

Na konci každé kapitoly najdete případové studie spolu s jednoduchými matematickými úlohami, které můžete řešit za pomoci Excelu

Jedna vzorová zkouška

Obsah se skládá z 16 kapitol

Kapitola 1: Introduction to Materials Management

Kapitola 2: Production Planning System

Kapitola 3: Master Scheduling

Kapitola 4: Material Requirements Planning

Kapitola 5: Capacity Management

Kapitola 6: Production Activity Control

Kapitola 7: Purchasing

Kapitola 8: Forecasting

Kapitola 9: Inventory Fundamentals

Kapitola 10: Order Quantities

Kapitola 11: Independent Demand Ordering Systems

Kapitola 12: Physical Inventory and Warehouse Management

Kapitola 13: Physical Distribution

Kapitola 14: Products and Processes

Kapitola 15: Just-in-Time Manufacturing

Kapitola 16: Total Quality Management

supply BSCM book course copy
supplyCLDT exam 1

BSCM zkouška

 • Online zkouška z pohodlí vaší kanceláře nebo domova
 • Test se skládá ze 120 otázek s možností výběru z několika odpovědí
 • Ve zkoušce nejsou žádné otázky na výpočty pomocí Excelu
 • K úspěšnému složení zkoušky potřebujete alespoň 100 správných odpovědí
 • Na provedení zkoušky máte 120 minut
 • Výsledky jsou k dispozici ihned po zkoušce
 • Po úspěšném složení zkoušky obdržíte certifikát Supply Chain Education

Absolventi Supply Chain Education působí například zde

BSCM certifikace je vhodná pro pracovní pozice v různých odvětvích

Plan

Category analyst
Supply chain analyst
Demand planner
Business process analyst
Planning engineer
Production scheduler
Inventory analyst
Replenishment manager
Materials manager
Plan manager
Demand manager
Commodity manager
Category manager
SCM Projet Managers
Production Planning Leader
ERP Application Specialist
ERP Application Manager
ERP Developer

Source

Purchasing clerk
Buyer
Procurement specialist
Materials technician
Purchasing agent
Sourcing specialist
Vendor manager
Sourcing manager
Supplier manager
Procurement engineer
Master Planner

Make

Production technician
Capacity manager
Quality technician
Quality specialist
Continuous improvement manager
Lean six sigma specialist
Safety manager
Manufacturing engineer
Production Supervisor
Continous Improvement Leader

Delivery

Logistics coordinator
Load planner
Inventory associate
Inventory controller
Warehouse supervisor
Export manager
Inventory control specialist
Logistics specialist
Distribution specialist
Logistics analyst
Transport planner
Logistics Supervisor
Customer Order Desk Leader

Return

Packaging engineer
Customer service representative
Route manager
Import manger
Reverse Logistics Manager

Aerospace
Automotive
Chemical
Consumer markets FMCG
Industrial
Consumer Electronics

IT infrastructure
Energy – Oil & Gas
Technology
Logistics, transportation, distribution
Warehousing and inventory

Academics
Manufacturing
Consulting
Services
Defense

Pharmaceutical
Education
Government
Healthcare
FMCG

BSCM Ceník

Basics of Supply Chain Management

Tradiční kurzy na míru pod vedením certifikovaného lektora APICS.
Možné zorganizovat buď ve vaší firmě osobně (2x 2 dny) nebo online (10x 3,5 hodiny)


Cena celkem (bez DPH)
Cena za studenta

min. 3 studenti
5’100 €
1’700 €

pro 4 studenty 
5’800 €
1’450 €

pro 5 studentů 
6’500 €
1’300 €

pro 6 studentů 
7’200 €
1200 €

Více studentů?
Poslat poptávku

BSCM pokrývá celý supply chain, od surovin až po hotové výrobky, od zemědělství, lesnictví, rybolovu a těžby až po konečné spotřebitele, od zadávání veřejných zakázek a nákupu až po fyzickou distribuci a „poslední míli“, včetně ekologické a sociální správy včetně aktuálních témat ESG.

Co říkají naši absolventi

Supply chain education

Supply Chain Education

Poskytujeme celosvětově uznávané APICS certifikace. Získáte komplexní vzdělávání a rozvoj s našimi odborníky díky využití celosvětových standardů pro transformaci vašeho dodavatelského řetězce.

Oficiální APICS a ASCM partner

Vzdělávání v angličtině nebo češtině

Certifikovaní a zkušení lektoři

Individuální přístup

200+ vyškolených profesionálů

Online nebo osobně

Výuka dostupná po celém Česku a v rámci celé Evropské unie

Oficiální APICS partner od roku 2013

Supply Chain Education je oficiálním partnerem APICS. Naši lektoři jsou zároveň certifikovaní a celosvětově uznávaní APICS lektoři a jsou odhodlaní posilovat klíčové kompetence našich studentů v oblasti Supply Chainu.

Všichni lektoři mají bohaté zkušenosti v oblasti SCM, o které se s vámi rádi podělí.

Kontakt

Chcete ve své firmě uspořádat BSCM kurz? Potřebujete více informací?

Rádi vám pomůžeme.